Trang chủ> Tin tức > [Tin Tức] Tân binh MMORPG với đồ hoa cute lạc đối đốn tim triệu người chơi - LUMIA SAGA

[Tin Tức] Tân binh MMORPG với đồ hoa cute lạc đối đốn tim triệu người chơi - LUMIA SAGA

15:43:12 02-04-2021 Nguồn: Lumia Saga - Chiến Binh Ánh Sáng

LUMIA SAGA

23 lượt chơi

Lumia Saga Chiến Binh Ánh Sáng ✅ Chien Binh Anh Sang phân chia thành 8 lớp nhân vật với các thuộc tính, kỹ năng sinh tồn hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên người chơi không bị gò bó ở một class cố định mà

Chơi ngay

LUMIA SAGA

23 lượt chơi

Chơi ngay
X