Trang chủ> Thông tin Giftcode
 • Ninja Làng Lá - Code tăng lực chiến

  Nội dung:

  Nhập code nhận được nhiều phần quà hấp dẫn sau:


  - 2,000 Vàng Khóa


  - 2,000,000 Bạc


  - Tăng Cấp Đan - Akatsuki x80


  - Tăng Cấp Đan - Vĩ x80


  - Kim Trang x50


  Còn:100%

 • Ninja Làng Lá - Code 4k Like

  Nội dung:

  Nhập code nhận được nhiều phần quà hấp dẫn sau:


  - 1,000 Vàng Khóa


  - 1,000,000 Bạc


  - Tăng Cấp Đan - Akatsuki x50


  - Tăng Cấp Đan - Vĩ x50


  - Tuyết Tình Hạng Liên x1


  Còn:100%

 • Ninja Làng Lá - Code 14k Like

  Nội dung:

  Nhập code nhận được: 


  - 2,000 Vàng Khóa


  - 2,000,000 Bạc


  - Tăng Cấp Đan - Akatsuki x200


  - Tăng Cấp Đan - Trận x200


  - Huyết Luyện Phi Phong x1


  Còn:100%

 • Ninja Làng Lá - Code 10k Like

  Nội dung:

  Nhập code nhận được: 


  - 2,000 Vàng Khóa


  - 2,000,000 Bạc


  - Tăng Cấp Đan - Akatsuki x100


  - Tăng Cấp Đan - Nhẫn x100


  - Huyết Luyện Khôi Giáp x1


  Còn:100%

 • Ninja Làng Lá - Code 8k Like

  Nội dung:

  Nhập code nhận được: 

  - 2,000 Vàng Khóa

  - 2,000,000 Bạc

  - Tăng Cấp Đan - Akatsuki x80

  - Tăng Cấp Đan - Susano x80

  - Nguyệt Tuyền Thủ Sáo x1  Còn:100%

 • Ninja Làng Lá - Code Open beta

  Nội dung:

  Nhập code open beta nhận được nhiều phần quà hấp dẫn:


  - 1,000 Vàng Khóa

  - 2,000,000 Bạc

  - 50 Tăng Cấp Đan - Vĩ

  - 50 Tăng Cấp Đan - Susano

  - 50 Tăng Cấp Đan - Nhẫn

  Còn:99%

Có thể bạn quan tâm
  Giftcode nổi bật
   Group Fanpage Messenger Tải APP Lên TOP
   X